some_text
Professor Dimitris Drikakis
University of Nicosia,
46 Makedonitissas Avenue,
Nicosia, Cyprus
Email: drikakis.d@unic.ac.cy